Revue 18-1/01 - celé číslo v .pdf

OBSAH

J. S v o b o d a : Moc řádná -zástupná ve vztahu k nerozlučitelnosti manželství

J. K a š n ý : Advokát k kanonických řízeních


POZNÁMKY A DISKUSE

S. P ř i b y l : Kanonická recepce ekumenismu


DOKUMENTY

Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou


ANOTACE A RECENZE

Burger, Guido (edit.): Konfesní právo v nových spolkových zemích: Sbírka textů ústav a smluv z oblasti konfesního práva; Konfesní právo v Polsku, České republice a Maďarsku (Z. Horák)

Urfus, Valentin: Právní dějiny na pražské právnické fakultě (Jejich výuka od osvícenství do druhé světové války) (S. Pšenička)

Přírůstky knihovny Společnosti pro církevní právo (spš)


INFORMACE

Ze zahraničních časopisů
Dnes Vám představujeme: Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo (Z. Horák)


KRONIKA
Zprávy ze Společnosti pro církevní právo (thp)