Revue 19 2/2001

OBSAH

Celý text Revue ve formátu *.pdf - Acrobat Reader (téměř 0,5 Mb)


H. Schwendenwein: Sebereflexe církevního práva v dnešním studiu teologie

H. Marré: Kooperace státu a církve a státní podpora církví - příklad pro Evropu

M. Čeplíková: Postavenie cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky

DOKUMENTY

Dohoda mezi Svatým Stolcem a Kazašskou republikou

ANOTACE A RECENZE

Potz, Schinkele, Schwarz, Synek, Wieshaider (vyd.), Mulík, Wieshaider (koord.): Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa/Band Slowakei (Š. Hůlka)
Koch, Kurt: Konfrontace nebo dialog? (S. Přibyl)
Lamparter, Michal (edit.): Církev a stát. Sborník příspěvků z 5. ročníku konference (J. Georgiev)

INFORMACE

Zpráva z budapešťského kongresu kanonického práva na téma "Teritorialita a personalita v kanonickém a v církevním právu" (zh/jrt)
Sedmý ročník konference "Církev a stát", konaný 26. 9. 2001 na brněnské právnické fakultě (zh/jrt)
Naše akvizice (jj/jrt)
Dnes Vám představujeme: Arcidiecézní charita Praha (P. Šimek)
Zprávy ze Společnosti pro církevní právo (jrt)


Toto číslo Revue církevního práva vychází s finanční pomocí Katolické církevní rady kantonu Thurgau ve Švýcarsku.

Diese Nummer der Zeitschrift Revue církevního práva (Revue für Kirchenrecht) wird dank der Hilfe vom Katholischen Kirchenrat des Kantons Thurgau in der Schweiz herausgegeben.