Revue 21 1/2002

OBSAH

 

Text Revue je dostupný pouze ve formátu *.pdf - Acrobat Reader (0,53 Mb)

 


 

M. N e m e c: Patronátne právo a vývoj problému menovania do cirkevných úradov v katolíckej cirkvi

 

D. S p r a t e k: Právní poměry v evangelické církvi na Těšínsku v letech 1709-1781 a jejich vliv na uspořádání toleranční církve v Rakousku (1. díl)

 

POZNÁMKY A DISKUSE

A.I. Hrdina: Prezentace knihy J.R. Tretery "Stát a církev v České republice"

 

DOKUMENTY

Výroční zpráva Komisaře pro lidská práva za období duben-prosinec 2001 - část IV. Dialog s náboženskými společnostmi.

Zpráva amerického ministerstva zahraničí o náboženské svobodě v ČR za rok 2000

Smlouva mezi Estonskou republikou a Svatým stolcem o právním postavení Katolické církve v Estonsku

(dostupná též v rubrice dokumenty)

 

ANOTACE A RECENZE

Schatz, K.: Dějiny papežského primátu (S. Pšenička)

Robbers, G. (ed.): Stát a církev v zemích EU (šh)

 

ZPRÁVY A INFORMACE

Zpráva z "Msgr. W. Onclin Chair" v Lovani ve dnech 25. 2.-1. 3. 2002 (jrt).

Konference v Římě na Univerzitě Tor Vergata - 4. 6. 2002 (M. Holub) .

Mezinárodní fórum mezináboženského dialogu o respektu k životu a ve prospěch míru, 20.-22.5.2002 Madrid (mjjk)

Vědecké sympozium v Tridentu - Osobnost v Církvi - práva a povinnosti člověka a věřícího - 6.-7.6. 2002 (M. Holub)

Naše akvizice (L.a J. Šoušovi, jrt)

 

Dnes Vám představujeme:

Komise Spojených států amerických pro náboženskou svobodu v zahraničí (šh)

Zprávy ze Společnosti pro církevní právo (jrt)