REVUE 22 2/2002

 

Text revue dostupný ve formátu Acrobat Reader (*.pdf)

 


 

D. S p r a t e k: Právní poměry v evangelické církvi na Těšínsku v letech 1709-1781 a jejich vliv na uspořádání toleranční církve v Rakousku (2. díl)

 

S. P š e n i č k a: Vývoj patronátního práva v českých zemích od doby osvícenského absolutismu do r. 1949

 

POZNÁMKY A DISKUSE

J. Kallistová: Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech před Ústavním soudem

 

DOKUMENTY

Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů

 

ANOTACE A RECENZE

Spratek, D.: Mezinárodní společenství a svoboda náboženského vyznání, Theologická revue č. 4/2001 (L. Šouša, J. Šouša)

 

Wieshaider, W.: Denkmalschutzrecht (J. Šouša)

 

ZPRÁVY A INFORMACE

Konference Evropského konsorcia pro výzkum státu a církve, Thessaloniki, 9.-11.11.2002 (jrt);

Náboženství a náboženská svoboda v Evropské unie, Varšava, 31.8. - 4.9.2002 (jrt);

Ministr zahraničí JUDr. Cyril Svoboda přednášel 4.12.2002 pro SPCP na téma: Ústava, konfesní právo a mezinárodní smlouvy na večeru konaném za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v ČR (J. Šouša);

Diplomové, rigorózní a disertační práce obhájené v akademickém roce 2001/2002 v České republice v oborech konfesního a církevního práva

Naše akvizice (L. Šouša, J. Šouša)

 

Dnes Vám představujeme:

Institut pro právo a náboženství (W. Wieshaider)

Zprávy ze Společnosti pro církevní právo (jrt/zh)