REVUE 23 3/2002

 

Text revue dostupný ve formátu Acrobat Reader (*.pdf)

 


Upozornění: V tištěné podobě (a tedy i v dostupném formátu *.pdf) jsme omylem zkomolili jméno pana Drahomíra Suchánka na Radomíra. Autor článku „Modus vivendi 1928“ je PhDr. Drahomír Suchánek. Autorovi i čtenářům se za chybu omlouváme…


 

OBSAH

 

D. S u c h á n e k: Modus vivendi 1928

 

POZNÁMKY A DISKUSE

K. Šrédl: K dějinám církevních chudinských fondů v českých zemích

 

DOKUMENTY

Návrh na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církvích a náboženských společností, resp. některých jeho ustanovení

 

Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských polečnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona.

 

ANOTACE A RECENZE

Hrdina, I.: Kanonické právo (V. Vrana)

Robbers, G. (ed.).: Church Autonomy (Š. Hůlka)

 

ZPRÁVY A INFORMACE

Výměna učitelů konfesního práva mezi Právnickými fakultami ve Vídni a v Praze - část I, Vídeň 11.-18. 1. 2003 (šuh/jrt)

Naše akvizice (šuh)

 

Dnes Vám představujeme:

Rivista Española de Derecho Canónico (mjjk)

Zprávy ze Společnosti pro církevní právo (jrt/zh)