REVUE 26 2/2003


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


 

OBSAH

 

 

J. K a š n ý: Zneplatňující překážky – De impedimentis dirimentibus

 

D. S p r a t e k: Právo církví a náboženských společností na subjektivitu – Na okraj rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Hasan a Chaush proti Bulharsku a Metropolitní církev Besarábie a další proti Moldávii

 

POZNÁMKY A DISKUSE

Bůh v Ústavě EU – k diskusi okolo preambule připravované ústavní smlouvy Evropské unie:

IV. S. Hammer

V. T. Öhlinger

VI. P. Pernthaler

VII. F.M. Broglio

 

DOKUMENTY

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. června 2003 (sp. zn. I. ÚS 146/03)

 

ANOTACE A RECENZE

Krukowski, J.: Wstęp do nauki o państwie i prawie (D. Spratek)

Kubů, L. (a kol.): Dějiny právní filozofie (Š. Hůlka)

 

INFORMACE

Výroční zasedání Görres-Gesellschaft konané v Bamberku ve dnech 27. 9.–1. 10. 2003 (Z. Horák)

Diplomové, rigorózní a disertační práce obhájené v akademickém roce 2002/2003 v České republice v oborech konfesního

a církevního práva

 

Naše akvizice (jš/lš)

 

Dnes Vám představujeme:

International Religious Liberty Aasociation (šuh)

Zprávy ze Společnosti pro církevní právo (jrt/zh)