REVUE 28 2/2004


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


 

OBSAH

 

J. D v o ř á č e k: Dřívější a současná úprava postavení faráře ve východních katolických církvích

 

POZNÁMKY A DISKUSE

A. F u r e k: Informace a několik poznámek k rozsudku Městského soudu v Praze z 24. února 2004, č. j. 27 C 9/2003-54

A. I. H r d i n a: Jan Pavel II. a lidská práva

 

DOKUMENTY

Rozsudek Městského soudu v Praze z 24. 2. 2004, č. j. 27 C 9/2003-54

Konkordát mezi Apoštolským stolcem a Portugalskou republikou z roku 2004

 

ANOTACE A RECENZE

A. I. Hrdina: Náboženská svoboda v právu České republiky (S. Přibyl)

J. H. H. Weiler: Ein christliches Europa. Erkundungsgänge (W. Wieshaider)

J.-P. Durand: La Liberté des congrégations religieuses en France (W. Wieshaider)

 

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME

Časopis De Processibus Matrimonialibus (šuh)

 

ZE SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

KRÁTKÉ ZPRÁVY

NAŠE AKVIZICE