REVUE 29 3/2004


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


 

OBSAH

 

 

OBSAH

D.-T. K u d r j a v c e v a: Kanonické účinky křtu

 

POZNÁMKY A DISKUSE

S. P ř i b y l: Význam nálezu Ústavního soudu ČR č. 4/2003 Sb. pro vývoj vztahů státu a církví v ČR

 

DOKUMENTY

Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1556 (2002) - Náboženství a změny ve střední a východní Evropě

Odpověď Výboru ministrů Rady Evropy na Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1556 (2002)

 

ANOTACE A RECENZE

J. Martinková: Náboženské výnimky (Š. Hůlka)

A. Dębiński : Rzymskie prawo prywatne - Kompendium (F. Polášek)

 

INFORMACE

Diplomové, rigorózní a disertační práce obhájené v akademickém roce 2003/2004 v České republice v oborech konfesního a církevního práva

35. německý sněm právních historiků v Bonnu, 12.-17. 9. 2004 (Z. Horák, J. R. Tretera)

Konference Církev a stát v Brně, 29. 9. 2004 (T. Tyl)

XII. sympózium kanonického práva ve Spišské Kapitule, 6.-10. 9. 2004 (P. Boukal)

Právní předpis z doby holocaustu (P. Landa)

 

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME

Časopis SALVE - revue pro teologii a duchovní život (D. Duka)

 

ZE SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

KRÁTKÉ ZPRÁVY

NAŠE AKVIZICE

 

Toto číslo Revue církevního práva vyšlo za finanční podpory

Katolické církevní rady kantonu Thurgau.

Diese Nummer der Revue für Kirchenrecht

erschien dank der finanziellen Hilfe

vom Katholischen Kirchenrat des Kantons Thurgau.