REVUE 31 2/2005


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


 

OBSAH

 

J. D u d a: Spoločný život farára a kaplánov podľa c. 550, § 2 CIC/1983

L. M a t u l o v á: Některé aspekty Kalvínova pojetí státu a církve

 

POZNÁMKY A DISKUSE

D. N ě m e c: Ke skutečnému obsahu listu Kongregace pro nauku víry „de delictis gravioribus“

J. C z e r n i n: Kritická poznámka k vládnímu návrhu novely zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností

 

DOKUMENTY

Návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí

Dohoda o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na systému poskytování posttraumatické intervenční péče

příslušníků Policie ČR

Smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a Ústřední radou židů v Německu – veřejnoprávní korporací

 

ANOTACE A RECENZE

L’année canonique, Tome XLV, 2003 (Š. Hůlka)

G. Robbers (ed.), State and Church in the European Union (Š. Hůlka/J.R.Tretera)

 

INFORMACE

Knihovna Orientálního ústavu Akademie věd ČR (B. Ostřanský)

 

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME

Rakouská společnost pro církevní právo (Z. Horák)

 

ZE SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

KRÁTKÉ ZPRÁVY

NAŠE AKVIZICE

Z PŘIPRAVOVANÉHO SLOVNÍKU CÍRKEVNÍHO PRÁVA