REVUE 33 1/2006


ke stažení ve formátu Acrobat Reader

 


 

OBSAH

 

Znovu o inkorporacích (red)

J. R. Tretera, Reflexe pojmu farních inkorporací v novodobých dějinách církevního práva v Českých zemích

J. Jančář, Inkorporované farnosti ve světle koncilu, pokoncilních dokumentů a současné legislativy

Z. Horák, Alternativní forma uzavření manželství v Českých zemích ohrožena

I. Telec, Kritika přípravy odnětí svobody volby občanského nebo církevního sňatku

Z. Králíčková, Glosa k návrhu obligatorního civilního sňatku

 

DOKUMENTY

Z návrhu občanského zákoníku k formě sňatku

 

ANOTACE A RECENZE

R. Petráš, M. Starý, Právněhistorická bibliografie1990-2000(K. Bubelová)

M. Loužek, Max Weber (S. Přibyl)

M. Nemec, Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi (S. Přibyl)

 

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME

Institut pro kanonické právo Univerzity v Münsteru (S. Hendler)

 

ZE SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

KRÁTKÉ ZPRÁVY

NAŠE AKVIZICE

UKÁZKY Z PŘIPRAVOVANÉHO SLOVNÍKU CÍRKEVNÍHO PRÁVA (4)