REVUE 34 2/2006


ke stažení ve formátu Acrobat Reader

 


 

OBSAH

 

A. I. H r d i n a: Bonum et aequum – pohled do právních dějin (k životnímu jubileu Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka)

J. D u d a: Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve

M. Š t e f k o: Svátek, náboženská svoboda a zásada rovného zacházení

 

Dokument y

Dohoda mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů

Dohoda mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě záležitostí týkajících se školství

 

Anotace a Recenze

A. I. Hrdina, Texty ke studiu konfesního práva I. – Evropa a USA (S. Přibyl)

S. Přibyl, Ekumenismus a právo (A. I. Hrdina)

D. Němec, Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo (J. Kašný)

 

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (M. Moravčíková)

 

ZE SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

 

NAŠE AKVIZICE

 

UKÁZKY Z PŘIPRAVOVANÉHO SLOVNÍKU CÍRKEVNÍHO PRÁVA (5)