REVUE 40 2/2008


ke stažení ve formátu Acrobat Reader

 


 

OBSAH

 

Z. H o r á k: Obnovení církevních škol v českých zemích v letech 1990–1991

M. V l a d y k o v á: Myšlenky spisu De regno ad regem Cypri v kontextu boje o svrchovanost mezi mocí duchovní a světskou ve středověku

Š. Š ť a s t n í k: Výjimky ze zásady písemnosti v kanonickém manželském procesu

 

ANOTACE A RECENZE

Jiří Kašný: Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií(S. Přibyl)

Vojtěch Novotný: Katolická teologická fakulta 1939–1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století (A. I. Hrdina)

Pavel Krafl (ed.): Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV (A. I. Hrdina)

 

INFORMACE

XIV. sympozium kanonického práva ve Spiši (M. Kolářová)

Právní aspekty náboženské svobody na konferenci ve Slovinsku (J. Kříž)

XX. kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církví a státu(Z. Horák)

 

ZE SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

KRÁTKÉ ZPRÁVY

NAŠE AKVIZICE

UKÁZKY Z PŘIPRAVOVANÉHO SLOVNÍKU CÍRKEVNÍHO PRÁVA (11)