REVUE 44 3/2009


ke stažení ve formátu Acrobat Reader

 


OBSAH

 

 

S. P ř i b y l: Úvodní kánony Kodexu kanonického práva z roku 1983

 

DOKUMENTY

Pokyn Karla hraběte Chotka k vedení obecních a farních kronik v Čechách (1835)

 

ANOTACE A RECENZE

Vojtech Vladár: Pramene práva katolíckej cirkvi v historickom vývoji (A. I. Hrdina)

Zdeněk Vojtíšek: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí (S. Přibyl)

René Petráš, Helena Petrův, Harald Christian Scheu (eds.): Menšiny a právo v České republice (Z. Horák)

 

INFORMACE

Tribunal ecclesiasticum Dioecesis Brunensis (Š. Šťastník)

Tribunal interdioecesanum Olomucense (Š. Šťastník)

Zprávy z Právnické fakulty MU v Brně: konference Církev a stát (2009) a nová koncepce výuky konfesního práva (P. Jäger)

Konference Společnosti pro právo východních církví, Benátky,21.–26. 9. 2009 (E. Vybíralová)

Mezinárodní konference Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí, Bratislava a Nitra, 14.–16. 10. 2009

Dvacátý první výroční kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu, Madrid, 12.–15. 11. 2009 (Z. Horák)

 

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME

Archiv bezpečnostních složek

 

KRONIKA

Ze Společnosti pro církevní právo

Krátké zprávy

 

NAŠE AKVIZICE

UKÁZKY Z PŘIPRAVOVANÉHO SLOVNÍKU CÍRKEVNÍHO PRÁVA (15)