REVUE 45 1/2010


Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi

k 70. narozeninám


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


OBSAH

 

 

V. U r f u s: Ad futuram rei memoriam – Co by nemělo být zapomenuto

Z. H o r á k: Životopis prof. Jiřího Rajmunda Tretery Curriculum vitae Professor Jiří Rajmund Tretera (in English)

M. S k ř e j p e k: Ius divinum

M. K . A d a m: Nadobudnutie príslušnosti k cirkvi vlastného obradu v Československu (1918–1983)

A. I . H r d i n a: Vývoj kanonické legislativy v uplynulém desetiletí

K. A d a m o v á: Idea dobré a spravedlivé vlády ve freskové výzdobě radnice v italské Sieně

R. S e l t e n r e i c h: Vztah státu a církve v anglických koloniích v severní Americe

M. S t a r ý: Křešovský klášter jako nositel českého obyvatelského práva

Š. Š ť a s t n í k: Diskusní fáze manželského procesu před katolickými církevními soudy

V. Va l e š: Prvorepubliková novela manželského práva č. 320/1919 Sb. z. a n.