REVUE 46 2/2010


Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi

k 70. narozeninám

(druhá část)


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


OBSAH

 

 

S. P ř i b y l: Věda českého konfesního práva po roce 1989

V. Ki n d l: Otazníky okolo zrušení zák. č. 96/1925 Sb. z. a n. o vzájemných poměrech náboženských vyznání

P. B e n d o v á: Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností po roce 1948

K. Š imá č k o v á: Mlčení českého ústavodárce o institutu manželství

J. Kř í ž: Neutralita, nebo nepřátelství? Poznámky ke vztahu státu a náboženství

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Bibliografie