REVUE 50 3/2011


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


 

Toto číslo Revue církevního práva vyšlo za fi nanční podpory Katolické církevní rady kantonu Thurgau, Švýcarsko.


 

OBSAH

 

A.  I.  H r d i n a:  Církevní právo v časopisu Právník

 

J.  K a š n ý:  Procesní spravedlnost v Hebrejské bibli

 

M.  K o l á ř o v á:  Právo katolických křesťanů na informace o aktivitách církve

 

S.  P ř i b y l:  Farnost v římskokatolické církvi. Pokus o pohled na reformu farní duchovní správy v litoměřické diecézi

 

Z.  H o r á k:  Postavení kmenových institucí církví v právu USA

 

 

DOKUMENTY

 

Poučení k řízení „super rato“ vedenému před Diecézním církevním soudem v Brně

 

 

ANOTACE A RECENZE

 

Antonín Ignác Hrdina: Kanonické právo. Dějiny pramenů, teorie, platné právo (J. Kašný)

 

Peter Mach, Matej Pekarik (eds.): Súdne rečiveľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva (S. Přibyl, Praha)

 

 

INFORMACE

 

Konference Církev a stát na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – 17.  ročník(Z. Horák)

 

NAŠE AKVIZICE