REVUE 51 1/2012


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


Toto číslo Revue církevního práva vyšlo za finanční podpory Konference katolických biskupů Spojených států amerických a Ministerstva kultury.


 

OBSAH

 

D.  N ě m e c:  Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu na základě dokumentů Kongregace pro klérus z let 2009 a 2010

 

J.  K ř í ž,  A.  R i o b ó:  Osobní prelatura Opus Dei v právním řádu České republiky

 

V.  V a l e š:  Zamyšlení nad „blokačním paragrafem“. K 20. výročí platnosti a účinnosti ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

 

R.  S e l t e n r e i c h:  Ulrich Zasius (1461–1535), znalec římského a obhájce kanonického práva

 

 

DOKUMENTY

 

Dohoda mezi Ministerstvem vnitra ČR, Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na systému poskytování posttraumatické intervenční péče z 27. 9. 2011

 

 

ANOTACE A RECENZE

 

Záboj Horák: Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti (S. Pšenička)

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Slovník církevního práva (J. Kašný)

 

 

INFORMACE

 

Slavnostní zahájení činnosti Diecézního církevního soudu v Plzni (M. Vintrová)

 

14. kongres Mezinárodní společnosti pro podporu studia kanonického práva, Varšava 2011

(D. Němec)

 

23. kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu státu a církve, Oxford 2011 (J. R. Tretera)

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Z NOVÉ LITERATURY