REVUE 53 3/2012


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


 

OBSAH

 

Editorial

 

J.  R.  T r e t e r a: Náboženství jako povinně volitelný školní předmět. Úvaha de lege ferenda

 

M.  K o l á ř o v á: Povinnost hledat pravdu a podle ní žít

 

D.  S u c h á n e k: Historické a právní základy středověkých papežských voleb

 

S.  P ř i b y l: Historické proměny a teologicko-spirituální základy právní úpravy svátosti biřmování

 

J.  K a š n ý: RajmundPeňafortu a jeho Suma o manželství

 

D.  O p a t r n ý: Církevní právo v časopisu Studia theologica

 

DOKUMENTY

Společné prohlášení předsedy České biskupské konference, předsedy Ekumenické rady církví v ČR a předsedy Federace židovských obcí k současné situaci kolem zákona o částečném majetkovém narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

 

ANOTACE A RECENZE

 

Stanislav Přibyl: Církevněprávní studie (M. Kolářová)

 

Nová literatura v oboru východního kanonického práva (S. Přibyl)

 

Antonello De Oto: Diritto e religione nell’Europa di mezzo: la Repubblica Ceca (S. Přibyl)

 

 

 

INFORMACE

 

16. sympozium kanonického práva, Spišské Podhradie – Spišská Kapitula 2012 (S. Přibyl)

 

18. konference Církev a stát, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2012 (Z. Horák)

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Krátké zprávy

 

Z NOVÉ LITERATURY