REVUE 54 1/2013


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


Toto číslo Revue církevního práva vyšlo za finanční podpory Konference katolických biskupů Spojených států amerických a Ministerstva kultury.


 

OBSAH

 

J.  K ř í ž: Lidská práva a učení katolické církve

 

R.  M í č k a: Idea Global Governance ve světle sociálního učení církve

 

R.  G y u r i: Verejnoprávna subjektivita cirkví a náboženských spoločností na Slovensku

 

I.-M.  V.  S z a n i s z l ó: Hľadanie rovnováhy medzi autoritou Učiteľského úradu Cirkvi a slobodou teologického vedeckého skúmania

 

R.  S e l t e n r e i c h: Proces proti vlku Ysengrimovi, „mnichu a biskupovi“. Politická moc a

právo v polovině 12. století

 

 

ANOTACE A RECENZE

 

Drahomír Suchánek: Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách (I. A. Hrdina)

 

 

INFORMACE

 

Konference Trnavské právnické dny, Trnava 2012 (J. Kříž)

 

24. kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu, Budapešť 2012 (Z. Horák)

 

Dnes Vám představujeme: Katolická asociace nemocničních kaplanů zahájila svou činnost (V. Eliáš)

 

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera: soupis bibliografie 2010–2012 (Z. Horák)

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Krátké zprávy

 

 

Z NOVÉ LITERATURY