Mezinárodní konference
pořádané Společností pro církevní právo
pod názvem
Pražské rozhovory o vztahu státu a církve


První ročník (r. 1996)
Druhý ročník (r. 1998)
Třetí ročník (r. 2000)
6. září 1996
První ročník
Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve:
konference "Financování církví v Evropě a USA".

Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie uspořádala 6. září 1996 na Právnické fakultě UK konferenci pod názvem "Financování církví v Evropě a USA".

Konferenci zahájil Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, Předseda Společnosti pro církevní právo. Přítomné hosty poté pozdravil JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., proděkan PF UK pro zahraniční styky.

Jednotlivé předášky pronesli:

 • Prof. Dr. jur. Heiner Marré
  profesor konfesního práva Právnické fakulty Ruhrské university v Bochumu, čestný profesor téhož oboru na Katolické teologické fakultě Vestfálské Vilémovy university v Muensteru a emeritní ředitel právního oddělení biskupství essenského.
  na téma Druhy systémů financování církví

 • Prof. Harry C. Veryser
  profesor Walsh College of Accountancy and Business Administration, Michigan
  na téma Financování církví v USA

 • Prof. Bernard Dafflon
  katedra veřejných financí University ve Fribourgu
  na téma Správa církevních financí ve Švýcarsku


10.-11. září 1998
Druhý ročník
Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve:
konference "Konfesní a konkordátní právo zemí středovýchodní Evropy".

Ve dnech 10.-11.září 1998 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala druhá mezinárodní konference pod názvem Pražské rozhovory o vztahu církve a státu. Tuto konferenci uspořádala Společnost pro církevní právo a právní sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera.

Konferenci zahájil Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jednotlivé příspěvky pronesli:

10. září 1998

 • Prof. Józef Krukowski
  Katolická univerzita v Lublinu
  na téma "Aktuální problémy polského konfesního práva"

 • Prof. Dr. Péter Erdő
  Katolická univerzita Pétera Pázmánye v Budapešti
  na téma "Dohoda mezi Apoštolským stolcem a Maďarskou republikou"

11. září 1998

 • Dr. Ján Duda
  Teologický institut ve Spišském Podhradí, Univerzita Komenského v Bratislavě
  na téma: "Poznámky k církevnímu právu ve Slovenské republice"

 • Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, OP
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  na téma "Postavení církví a náboženských společností v právním řádu České republiky"

7.-8. září 2000
Třetí ročník
Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve:
konference "Konfesní právo v Německu a USA".

Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie pořádala dne 7. září 2000 mezinárodní konference, která se uskutečnila v čítárně konventu dominikánů u sv. Jiljí v Praze 1 na Starém Městě, Husova 8.

Od 9.00 hod. přednášel Dr. Karl Eugen Schlief z Münsteru, emeritní vedoucí právního oddělení biskupství Münster na téma Změny v oblasti konfesního práva na území bývalé NDR.

Po přestávce přednesl Mark E. Chopko z Washingtonu, D. C., hlavní poradce Biskupské konference USA svůj referát na téma Struktury církve a jejich finanční vztah ke státním orgánům v USA.

Během druhého dne konference, t. j. v pátek 8. září 2000, navštívili zahraniční hosté přední české akademické a církevní instituce.