EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA


celý text dokumentu ve formátu MS-Word 6.0

Evidenční číslo: 527 (FIN)

Výbor ministrů Rady Evropy

Evropská vězeňská pravidla

Přijato r. 1973
znění z r. 1987
Náboženská a morální péče

46.
    Pokud je to proveditelné, každému vězni je nutné dovolit uspokojovat potřeby jeho náboženského, duchovního a morálního života návštěvami bohoslužeb nebo náboženských setkání v ústavu a držení potřebných knih a literatury.

47.

  1. Jestliže se v ústavu nachází dostatečný počet vězňů téhož náboženského vyznání, je třeba jmenovat nebo schválit kvalifikovaného představitele této náboženské obce. Jestliže to počet vězňů ospravedlňuje a okolnosti to dovolují, smí být jmenován na plný úvazek.

  2. Dle odstavce 1 jmenovanému nebo schválenému zástupci náboženské obce musí být dovoleno sloužit pravidelně bohoslužby a konat akce a provádět v soukromí a v příhodnou dobu pastýřské návštěvy vězňů - příslušníků své náboženské obce.

  3. Žádnému vězni nesmí být odepřeno obrátit se na kvalifikovaného zástupce náboženské obce. Má-li některý vězeň proti návštěvě takového zástupce námitky, je mu ponecháno na vůli návštěvu odmítnout.