Převzato a upraveno ze stránky

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=4&T=17

 

Poslanecká sněmovna
Sněmovní tisk
17

Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem

Smlouva předložena sněmovně dne 7. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril, Dostál Pavel.
Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk
17/0 dne 28. 8. 2002.

Předseda sněmovny projednání smlouvy doporučil 5. 9. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor


1. Čtení proběhlo 15. října 2002 na na 6. schůzi.

Projednávání smlouvy bylo přerušeno

1. Čtení proběhlo 21. května 2003 na 16. schůzi.

Smlouva byla zamítnuta