Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law Society, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

73. večer SPCP

5. duben 2016. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. S přednáškou na téma Význam oboru konfesního práva vystoupil doc. Stanislav Přibyl. Na závěr večera byla prezentována nová monografie Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka Konfesní právo.