Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law Society, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

79. večer SPCP

15. květen 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Druhou část tvořil rozhovor o koncepci činnosti Společnosti pro církevní právo pro příští dvouleté období. Večer doprovodil na sólovou kytaru Štěpán Korenec.