Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law Society, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

Mše svatá 28. července 2020

Ze mše svaté sloužené pod patronátem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze na Malé Straně, slavené 28. července 2020 za účasti studentů a absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Kázání pronesl P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP.