Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law Society, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

Mše svatá 8. srpna 2018

Ze mše svaté slavené 8. srpna 2018 v den památky sv. Dominika v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Královských Vinohradech za účasti kroužku studentů a učitelů práv. Káže P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP.