Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Prezentace spolků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Dne 23. října 2017 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako každý akademický rok uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků. U stolečku Společnosti pro církevní právo se vystřídali studenti právnické fakulty Jan Beránek, Adam Csukás, Jakub Kaňa, Štěpán Korenec, Jakub Nagy a Marek Novák, členové Společnosti. Osvěžením prezentace byl kytarový doprovod Štěpána Korence.