Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law Society, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

Výroční konference Církev a stát v Brně - 19. ročník