Z publikace Ondruš, R.: Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních (1918-1948), Linde 2001, Praha (právní věty, bez odůvodnění)
PRÁVNÍ VĚTY: