ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU (ZEJM. ČR)


Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jsou dostupná též na jeho internetových stránkách. Zde uvedená rozhodnutí od roku 1998 jsou z této webové stránky rovněž čerpána (a to k 10.3.2003)

  1. Rozhodnutí ve věcech civilních

  2. Rozhodnutí ve věcech trestních

  3. Před rokem 1989