SOUDNÍ ROZHODNUTÍ A NÁLEZY
(JUDIKATURA)


Stránka je průběžně doplňována a aktualizována o nová rozhodnutí

Též je zde vybraná judikatura Nejvyššího správního soudu z let 1921 - 1944

 1. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
  (Rozhodnutí v anglickém jazyce jsou publikována v systému
  HUDOC


 2. Rozhodnutí Nejvyššího soudu (zejm. ČR)

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jsou dostupná též na jeho internetových stránkách. Zde uvedená rozhodnutí od roku 1998 jsou z této webové stránky rovněž čerpána (a to k 4.4.2002)

  1. Rozhodnutí týkající se církevního majetku (zejm. restitucí)

  2. Rozhodnutí ve věcech trestních

  3. Před rokem 1989

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30.9.1949 (51/1949 Sb.r.tr.) týkající se: I. Dekret exkomunikační II. Duchovní III. Ochrana lidově demokratické republiky IV. Velezrada (katolický duchovní, který uskutečňuje cíle vatikánského exkomunikačního dekretu tím, že odepře udělit příslušníku katolické církve svátost nebo provést náboženský úkon proto, že je členem nebo příznivcem KSČ, je vinen zločinem velezrady podle § 1, odst. 1, písm. c) zák. č. 231/1948 Sb.)

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15.3.1950 (č. 155/1950 Sb.r.tr.), které se týká: Je pokusem o zničení nebo rozvrácení lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky zaručených ústavou a tedy zločinem velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c) zák. č. 231/1948 Sb., jestliže katolický duchovní ve smyslu příkazů církevní hierarchie zakáže přístup do kostela příslušníci katolické církve proto, že sbírá podpisy pro Katolickou akci, a prohlásí vůči ní, že ji proto vylučuje z církve

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25.3.1955 (č. 90/1955 Sb.r.tr.) týkající se: Majetek církevní není majetkem národním

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29.12.1958 (č. 7/1959 Sb.r.tr.) týkající se: I. Církevní funkcionář II. Církevní majetek III. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví IV. Veřejný činitel

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Praze ze dne 9. listopadu 1960 sp. zn. 5 To 230/60 (č. 22/1961 Sb.r.tr) K trestní odpovědnosti pachatelů z řad funkcionářů náboženských společností, kteří zneužívají nedostatečné vyspělosti některých občanů v otázkách náboženských, aby se k jejich škodě neoprávněně obohacovali.

   • Stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu SSR č. TPJ 19/71 ohledně t.č. maření dohledu nad církvemi podle § 178 TZ

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 8. března 1971 sp. zn. 3 To 6/71 (č. 47/1971 Sb.r.tr) Náklady na bohoslužebné zařízení církevních budov

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR publ. ve Sbírce rozhodnutí a stanovisel pod č. 47/1971 (sešit č. 8) k trestněprávní povaze ochrany církevního majetku na toto rozhodnutí navazuje stanovisko Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR č.j. 5.345/72-C z 1. března 1972

   • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 8.3.1971 (č. 54/1971 Sb.r.tr.) týkající se: Církevní majetek (náklady na bohoslužebné zařízení církevních budov hradí podle § 8 zák. č. 218/1949 Sb. popřípadě podle § 22 naříz. č. 219/1949 Sb. stát)

   • Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 2. listopadu 1988 sp. zn. 1 Tzf 5/88 (č. 51/1989 Sb.r.tr) Neoprávněný převod majetku v socialistickém vlastnictví do majetku církve bez poskytnutí protihodnoty


 3. Rozhodnutí Vrchních soudů ČR


 4. Rozhodnutí Krajských soudů


 5. Stanovisko generální prokuratury