Vyhláška

č. 197/2004 Sb.

Ministerstva zemědělství,

k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu

rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných

zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 

Schváleno (Vydáno): 13.04.2004 Účinnost od: 23.04.2004

Uveřejněno v č. 65/2004 Sbírky zákonů na straně 2994

 

§ 22

 

Průkaz rybářské stráže

(1) ...

 

(2) Fotografie potřebná k vydání průkazu rybářské stráže musí být ostrá, neretušovaná, zhotovená na hladkém lesklém polokartonu nebo zhotovená přístrojem se současnou expozicí více objektivy, o rozměru 35 x 45 mm, zobrazující občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; pokrývka hlavy však nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.