Nařízení

č. 398/2004 Sb.

Vlády České republiky,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.

 

Schváleno (Vydáno): 09.06.2004 Účinnost od: 01.01.2005

Uveřejněno v č. 130/2004 Sbírky zákonů na straně 7867

 

Čl.I

 

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., se mění takto:

 

26. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál 10., 11. a 12. platová třída zní:

 

(...)

 

11. platová třída

 

(...)

 

11. Řízení duchovní služby u útvaru a zařízení včetně zajišťování styku s jednotlivými církvemi, působícími na daném teritoriu (kaplan).