636

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 1. prosince 2004,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví
a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

Čl. I


Nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb., nařízení vlády č. 322/1998 Sb., nařízení vlády č. 68/2002 Sb., nařízení vlády č. 586/2002 Sb. a nařízení vlády č. 465/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 7 zrušuje.

2. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

 

(není v digitální podobě - doplníme později)

 

Čl. II


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:

 

JUDr. Gross v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Škromach v. r.

 


Informace k předpisu:

Citace: 636/2004 Sb. ; Částka: 216/2004 Sb.

Na straně (od-do): 11526

Rozeslána dne: 17. prosince 2004

Datum přijetí: 1. prosince 2004

Datum účinnosti od: 1. ledna 2005

Vydáno na základě: 218/1949 Sb. § 3 odst. 2

Předpis mění: 86/1993 Sb.