Sdělení č. 76/2004 Sb.m.s.

Ministerstva zahraničních věcí

o Evropské úmluvě o státním občanství

 

Schváleno (Vydáno): 07.05.1999 Účinnost od: 01.07.2004

Uveřejněno v č. 33/2004 Sbírky mezinárodních smluv na straně 9373

 

Čl.5

 

Nediskriminace

 

1. Normy smluvního státu o státním občanství nesmějí rozlišovat nebo obsahovat postup rovnající se diskriminaci z důvodů pohlaví, náboženství, rasy, barvy pleti nebo národnostního či etnického původu.

 

2. Každý smluvní stát se bude řídit zásadou nediskriminování mezi svými státními občany, ať nabyli státního občanství narozením nebo je získali později.