Dočasně převzato z webové stránky Sbírka.cz (www.sbirka.cz)SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 535/2005 Sb. Částka: 183/2005 Sb.
Na straně (od-do): 10472 Rozeslána dne: 30. prosince 2005
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. prosince 2005 Datum účinnosti od: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
218/1949 Sb. § 3 odst. 2
Předpis mění:
86/1993 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

535

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví
a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:


Čl. I

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 636/2004 Sb., zní:


"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.


Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatel-
né praxe
Platová třída
I. II. III. IV. V.
1 do 3 let 9 070 10 040 11 130 12 570 14 2602
2 do 6 let 9 540 10 570 11 720 13 270 15 060
3 do 9 let 10 040 11 090 12 300 13 950 15 860
4 do 12 let 10 500 11 660 12 910 14 650 16 650
5 do 15 let 11 020 12 160 13 500 15 360 17 420
6 do 18 let 11 500 12 710 14 090 16 060 18 230
7 do 21 let 11 960 13 260 14 690 16 730 19 010
8 do 24 let 12 460 13 790 15 270 17 410 19 820
9 do 27 let 12 940 14 310 15 870 18 110 20 620
10 nad 27 let 13 420 14 850 16 470 18 810 21 410


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí


Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.


Poznámka TORI Soft:
Aktualizované znění předpisu, který je zde novelizován (t.j. text předpisu se zapracovaným textem novely) bude možno nalézt v archivu, který je dostupný jen registrovaným uživatelům (viz. Podmínky přístupu do archivu)