Sdělení

č. 18/2006 Sb.m.s.

Ministerstva zahraničních věcí

o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu

 

text celého předpisu

 

Schváleno: 09.12.1999 Rozesláno: 31.01.2006 Účinnost od: 26.01.2006

Uveřejněno v č. 7/2006 Sbírky mezinárodních smluv na straně 161

 

Čl.15

 

         Nic z toho, co je obsaženo v této Úmluvě, nebude vykládáno jako ukládající povinnost extradice nebo povinnost poskytnutí vzájemné právní pomoci, jestliže dožádaný stát - smluvní strana má závažné důvody k tomu, aby se domníval, že žádost o extradici pro trestné činy uvedené v článku 2 nebo o vzájemnou právní pomoc ve vztahu k těmto trestným činům byla podána za účelem stíhání nebo potrestání nějaké osoby kvůli rase, náboženství, národnosti, etnickému původu nebo politickým názorům této osoby nebo že vyhovění této žádosti by způsobilo újmu na postavení této osoby z jakéhokoliv z těchto důvodů.