Zákon

č. 239/2008 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

 

Schváleno: 06.06.2008 Rozesláno/platnost od: 01.07.2008 Účinnost od: 01.07.2008

Uveřejněno v č. 76/2008 Sbírky zákonů na straně 3573

Pozn.: Ustanovení čl. XIV nabývá účinnosti 1.1.2009.

 

Čl. V

 

      Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

 

(...)

 

      12. V § 12 odst. 2 se slova „úřad podle odstavce 1 vydá“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle odstavce 1 vydají“.

 

(...)