Zákon

č. 273/2008 Sb.

Parlamentu České republiky,

o Policii České republiky

 

Schváleno: 17.07.2008 Rozesláno/platnost od: 11.08.2008 Účinnost od: 01.01.2009

Uveřejněno v č. 91/2008 Sbírky zákonů na straně 4086

Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 2 a ustanovení přílohy nabývají účinnosti 1.1.2012. Ustanovení § 118 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti 31.12.2011.

 

§ 79

 

      (1) Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů.

 

      (2) Shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním chování lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely konkrétního trestního řízení.