Zákon

č. 41/2009 Sb.

Parlamentu České republiky

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

 

 

Schváleno: 08.01.2009 Rozesláno/platnost od: 09.02.2009 Účinnost od: 01.03.2009

Uveřejněno v č. 12/2009 Sbírky zákonů na straně 466

Pozn.: Ustanovení čl. XV bodu 3, čl. XXI až XXIV, čl. XXVI a čl. XXXVI nabývají účinnosti 1.3.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2010.

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

 

Čl. LXXII

 

            V zákoně č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 129/2008 Sb., se část šestá zrušuje.