Nařízení č. 222/2010 Sb.

Vlády České republiky

o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 

Schváleno: 14.06.2010 Rozesláno/platnost od: 23.07.2010 Účinnost od: 01.10.2010

Uveřejněno v č. 76/2010 Sbírky zákonů na straně 2642

 

 

A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd

 

 

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Část, díl, povolání                                                                               Platová třída

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

1. ČÁST                                                                                                

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE                                                                    

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK                                                           1-11

1.01.02 SEKRETÁŘ                                                                                       4-6

1.01.03 ASISTENT                                                                                      7-13

1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY                                                                     4-12

1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                                                                 6-8,10

1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI                                                                 3-13

1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK                                                                         6-12

1.01.08 KONTROLOR                                                                                     7-14

1.01.09 INTERNÍ AUDITOR                                                                               10-13

1.01.10 MANAŽER KVALITY                                                                               8-14

1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT                                                                         6-12

1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK                                                8-13

1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM                            10-15

1.01.14 STATISTIK                                                                                     4-12

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE                                                  

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

1.02.01 PERSONALISTA                                                                                  7-13

1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ                                                                                 7-10

1.02.03 ÚČETNÍ                                                                                        5-12

1.02.04 ROZPOČTÁŘ                                                                                     7-12

1.02.05 FINANČNÍ REFERENT                                                                             7-12

1.02.06 POKLADNÍK                                                                                      4-7

1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT                                                                             7-12

1.02.08 ZÁSOBOVAČ                                                                                      7-9

1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT                                                                            7-9

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE                                                          

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

1.03.01 PROGRAMÁTOR                                                                                   8-12

1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO          8-13

        PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)

1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR                                                                             11-13

1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ                                               11-14

1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU                                                                    11-13

1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                                             10-13

1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY                                                 13,14

1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                                              5-9

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE                                                                      

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

1.04.01 TECHNOLOG                                                                                     7-12

1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT                                                                           9-13

1.04.03 MISTR                                                                                         8-11

1.04.04 DISPEČER                                                                                      8-10

1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK                                                                              8-10

1.04.06 METROLOG                                                                                      8-11

1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK                                                                                8,9

1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK                                                                           7-12

1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY                                                              8-13

1.04.10 BALISTIK                                                                                      8-10

1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT                                                                             6-10

1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR                                                                       7-13

1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)                                                                         10-14

1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT                                                                            7-12

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 1.05. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE                                                                 

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

1.05.01 PSYCHOLOG                                                                                     10-13

1.05.02 LABORANT                                                                                       2-9

1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK                                                              10-13

1.05.04 KAPLAN                                                                                        11-13

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE                                                    

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

1.06.01 DOMOVNÍK                                                                                       2-4

1.06.02 POSEL                                                                                          1,2

1.06.03 ROZMNOŽOVAČ                                                                                    1-4

1.06.04 SKLADNÍK                                                                                       2-6

1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ                                                                                 2-7

1.06.06 UKLÍZEČ                                                                                        1-3

1.06.07 VÁŽNÝ                                                                                          1,2

1.06.08 VRÁTNÝ                                                                                         1-3

1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL                                                                       4-7

1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK                                                                             1-3

1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK                                                                         4-7

1.06.12 TELEFONISTA                                                                                  2,3,5-7

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2. ČÁST                                                                                                

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.01 DOPRAVA                                                                                       

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ                                                                               2,3

2.01.02 SILNIČÁŘ                                                                                       3-7

2.01.03 LETECKÝ MECHANIK                                                                               4-9

2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ                                                                 4-8

2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ                                                                        2,3

2.01.06 STROJVEDOUCÍ                                                                                   5-7

2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK                                                                                 2-4

2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK                                                                               4-7

2.01.09 POSUNOVAČ                                                                                      5,6

2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU                                                                     7,8,10-12

2.01.11 LETECKÝ TECHNIK                                                                               9-12

2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A                                                 7-12

        RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ                                                                               7,8

2.01.14 VELITEL  LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ  OPERÁTOR,       8-14

        PALUBNÍ TECHNIK

2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA                                                                                 6-7

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.02 JUSTICE                                                                                        

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK                                                                            6-13

2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ                                                                 9,10

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ                                                                    

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.03.01 KNIHOVNÍK                                                                                     6-14

2.03.02 ARCHIVÁŘ                                                                                      5-13

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.04 KULTURA                                                                                       

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.04.01 ARCHEOLOG                                                                                     9-14

2.04.02 PAMÁTKÁŘ                                                                                      9-14

2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)                                                        8-12

2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE                                                                            8-10

2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ                                                       9-13

2.04.06 PREPARÁTOR                                                                                    7-12

2.04.07 DOKUMENTÁTOR                                                                                  6-12

2.04.08 RESTAURÁTOR                                                                                   8-14

2.04.09 PRŮVODCE                                                                                       4-8

2.04.10 KONZERVÁTOR                                                                                   7-12

2.04.11 VÝSTAVÁŘ                                                                                      7-12

2.04.12 PROMÍTAČ                                                                                      3-5,7

2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK                                                                           3,4

2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH                                                               2-4

2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR                                                                         7-9

2.04.16 VLÁSENKÁŘ                                                                                      5-7

2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)                                                                            6,7

2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA                                                                             4-6

2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK                                                                              7,8

2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE                                                                   8

2.04.21 GARDEROBIÉR                                                                                    4,5

2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ                                                              6-8

2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI                                                               6-8

2.04.24 REKVIZITÁŘ                                                                                     3-5

2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ                                                                      4-8

2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR                                                                  6-8

2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK                                                                      5-9

2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ                                                                                 6-8

2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR                                                                      5-9

2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ                                                                               6-9

2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ                                                               4-7

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ                                                                               

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ                                                                               4-6

2.05.02 KUCHAŘ                                                                                         3-7

2.05.03 ČÍŠNÍK                                                                                         2-6

2.05.04 PRODAVAČ                                                                                       2-5

2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU                                                                   1-6

2.05.06 PROVOZÁŘ                                                                                       4-9

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.06 POLYGRAFIE                                                                                    

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ                                                                              3,4

2.06.02 KNIHAŘ                                                                                         5-8

2.06.03 SAZEČ                                                                                          4-9

2.06.04 TISKAŘ                                                                                         4-9

2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII                                                                         5-7

2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF                                                                           6-8

2.06.07 GRAFIK                                                                                        9-13

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.07 PUBLICISTIKA                                                                                   

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR                                                                            9,10

2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ                                                                             9-12

2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL                                                                         10-12

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.08 SOCIÁLNÍ SLUŽBY                                                                               

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                                                                3-9

2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                                                                            8-13

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.09 SPORT                                                                                         

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU                                                                             11-14

2.09.02 TRENÉR                                                                                        10-13

2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA                                                          9

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA                                                                    

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY                                                  4-16

2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ                                            9-15

2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY                                                                      11-14

2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ                                                                    12-14

2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ           10-15

2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN                                                                           8-14

2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU                                                            6,9-15

2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY                                                             6-14

2.10.09 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                          9-15

2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER                                                    8-10,12,13

2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ                                       10-14

2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU                                                             12-14

2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ                                          10,12-14

2.10.14 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                                            6-15

2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                                                       8-15

2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT                                                      9-15

2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE                                                              11-15

2.10.18 REFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A VE VĚCECH MÉDIÍ        6-15

                 A AUDIOVIZE

2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                                                                      6-15

2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI                                                                        6-15

2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ                                                                    10-15

2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI (SLUŽBY) VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJISTĚNÍ                   7-15

2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                                               8-15

2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY                                   5-15

2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE                                                                       13,14

2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU                                                6-15

2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY                                       8-15

2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU                                                           4,6-15

2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU                                                                 7-12

2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ                                                         13-14

2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE                                                              10-15

2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU                                                 8-15

2.10.33 REFERENT PRO ZĚMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                  7-15

2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU                                                                    6-15

2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU                                          9-15

2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU                                                           9-13

2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU                                                      8-13

2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ                                                                 8-13

2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY                                                             8-13

2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE                                                               9-13

2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY                                                       10-15

2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                                                  6-15

2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY                                                            7-15

2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ                                                  7-14

2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY                                                                        9-14

2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY               12-15

2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY                                                 10-14

2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY                                                  6-15

2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ                                   12-14

2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB                                 8-14

2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                                                 9-14

2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST                                                              12-15

2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                11-15

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.11 STAVEBNICTVÍ                                                                                  

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK                                                                                2-4

2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK                                                                              4-6

2.11.03 TESAŘ                                                                                          4-8

2.11.04 ZEDNÍK                                                                                         4-8

2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ                                                                             5-7

2.11.06 PODLAHÁŘ                                                                                       3,4

2.11.07 POKRÝVAČ                                                                                       4-6

2.11.08 KLEMPÍŘ                                                                                        4-7

2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR                                                                               3-6

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.12 STROJÍRENSTVÍ                                                                                 

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.12.01 AUTOMECHANIK                                                                                   4-7

2.12.02 BRUSIČ KOVŮ                                                                                    4-7

2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ                                                                   3,4

2.12.04 ELEKTROMECHANIK                                                                                4-8

2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ                                                                            5-7

2.12.06 FRÉZAŘ                                                                                         3-8

2.12.07 GALVANIZÉR                                                                                     3-6

2.12.08 ZÁMEČNÍK                                                                                       4-8

2.12.09 LAKÝRNÍK                                                                                       3-6

2.12.10 MECHANIK                                                                                       4-8

2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ                                                               4-8

2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                                                       4-7

2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ                                                                 3-5,7,8

2.12.14 MODELÁŘ                                                                                        5-7

2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ                                                                                4-6

2.12.16 NÁSTROJAŘ                                                                                      4-8

2.12.17 PUŠKAŘ                                                                                         5-8

2.12.18 DĚLMISTR                                                                                       4-7

2.12.19 ZBROJÍŘ                                                                                        4-7

2.12.20 RYTEC KOVŮ                                                                                     4-8

2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK                                                                               3-6

2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ                                                                               3-8

2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ                                                                                    3-7

2.12.24 KAROSÁŘ                                                                                        5-7

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE                                                                           

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                                                       4-8

2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ                                                                  5-8

2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ                                                                      5-8

2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ                                                       5-8

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE                                                                     

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.14.01 DRAMATURG                                                                                     11-13

2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE                                                                       8-14

2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA                                                              9-14

2.14.04 BALETNÍ MISTR                                                                                 10,11

2.14.05 SBORMISTR                                                                                     11-13

2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA                                                                  8-14

2.14.07 SCÉNOGRAF                                                                                      13

2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU                                                                        10-13

2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU                                                                  8-12

2.14.10 SÓLISTA                                                                                       10-13

2.14.11 KOREPETITOR                                                                                   9,10

2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE                                                                              9

2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG                                                                       10

2.14.14 KONCERTNÍ MISTR                                                                               12,13

2.14.15 NÁPOVĚDA                                                                                       4-6

2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                                                              8

2.14.17 INSPICIENT                                                                                     5-7

2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU                                                                            6-9

2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ                                                                    6-9

2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU                                                                    6,7,9,10

2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK                                           5-12

2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU                                                                   9-12

2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU                                                           3-7

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ                                                                                 

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK                                                                 12-16

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ                                                                          

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.16.01 UČITEL                                                                                        8-14

2.16.02 VYCHOVATEL                                                                                    8-12

2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG                                                                             11-13

2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU                                                                          8-13

2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA                                                                              4-9

2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK                                                                          12-15

2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ                                                                         12

2.16.08 LEKTOR - INSTRUKTOR                                                                           6-12

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ                                                                                  

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.17.01 FIGURANT                                                                                       1-3

2.17.02 KARTOGRAF                                                                                     7-11

2.17.03 GEOGRAF                                                                                       8-12

2.17.04 GEODET                                                                                        7-11

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ                                                                                   

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT                                      5-11

2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT                                                                                3-7

2.18.03 KOČÍ                                                                                           4,5

2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ                                                                    3-7

2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR                                                                       4-7

2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ                                                                                 6,7

2.18.07 ZAHRADNÍK                                                                                      4-7

2.18.08 PĚSTITEL PLODIN                                                                                2-7

2.18.09 LESNÍK                                                                                         2-7

2.18.10 LESNÍ                                                                                          7-9

2.18.11 POLESNÝ                                                                                       10,11

2.18.12 REVÍRNÍK                                                                                       10

2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE                                                                                 11,12

2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK                                                                            8,9

2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ                                                                             11-14

2.18.16 ZOOLOG                                                                                        9-13

2.18.17 ŘEZNÍK                                                                                         5,6

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ                                                                                  

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.19.01 SANITÁŘ                                                                                        2-5

2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT                                                                             5

2.19.03 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY                5-7

2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA                                                                           5,6

2.19.05 MASÉR                                                                                           5

2.19.06 OŠETŘOVATEL                                                                                    5,6

2.19.07 DEZINFEKTOR                                                                                     5

2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA                                                                       7

2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT                                                                               7

2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK                                                                    7

2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT                                                                            7

2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)                                                       7-9

2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA                                                                              9-12

2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA                                                                            9-12

2.19.15 ERGOTERAPEUT                                                                                  8-11

2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT                                                                         8-11

2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT                                                                            8-11

2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                                                                  8-11

2.19.19 OPTOMETRISTA                                                                                  8-10

2.19.20 ORTOPTISTA                                                                                    8-10

2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                                                   8-10

2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK                                                                              9,10

2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT                                                                             8-11

2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK                                                                                 8-10

2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA                                                                          9-11

2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ                                                                        9-11

2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT                                                                        8-10

2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK                                                                         9-11

2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT                                                                         9-11

2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK                                                                          9-11

2.19.31 ADIKTOLOG                                                                                     9-11

2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG                                                11-14

2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED                                                                              12,13

2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT                                                                              11-13

2.19.35 FYZIOTERAPEUT                                                                                 9-13

2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK                                                                            11-14

2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ                      11-13

2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR                                                                         11-14

2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                                        11-14

2.19.40 FARMACEUT                                                                                     11-14

2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ                                                                                   11-15

2.19.42 LÉKAŘ                                                                                         11-15

2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT                                                               7-10

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                                                                             

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.20.01 METEOROLOG                                                                                    5-13

2.20.02 HYDROLOG                                                                                      8-13

2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ                                                             8-13

2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY                                                         3-5,7-14

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

Díl 2.21 OSTATNÍ PRÁCE                                                                                 

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------

2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                                                                  3-6

2.21.02 CHEMIK                                                                                         3-8

2.21.03 KREJČÍ                                                                                         3-7

2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK                                                        3-7

2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                                                        3-8

2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                                                          3-7

2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                                                 3-7

2.21.08 OBUVNÍK                                                                                        2-7

2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ                                                                                4-6

2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR                                                                           3-7

2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ                                                            3-6

2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ                                                                                4-6

2.21.13 POTÁPĚČ                                                                                        7,8

2.21.14 TRUHLÁŘ                                                                                        3-7

2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                                                       1,2

2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN                                                                     1-3

2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN                                                                     5,6

2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                                                                      6,7

2.21.19 FOTOGRAF                                                                                       4-7

2.21.20 HOLIČ                                                                                          3,4

2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                                                                                 3,4

2.21.22 PLAVČÍK                                                                                        3,4

2.21.23 RAZÍTKÁŘ                                                                                       3-6

2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA                                                                           1-3

2.21.25 ŠKOLNÍK                                                                                        3-6

2.21.26 PŘEVOZNÍK                                                                                      4,5

2.21.27 HROBNÍK                                                                                        2-5

2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ                                                                  3-5

2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY                                                                      4,5

2.21.30 HASIČ                                                                                         5-10

2.21.31 STRÁŽNÍK                                                                                      5-12

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------