Sdělení č. 65/2010 Sb.m.s.

      Ministerstva zahraničních věcí

      o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti

 

Schváleno: 12.11.2008 Rozesláno/platnost od: 05.08.2010 Účinnost od: 01.05.2010

Uveřejněno v č. 31/2010 Sbírky mezinárodních smluv na straně 2251

Pozn.: K rozdílné účinnosti viz čl. 26.

 

Článek 14

 

Zvýšená ochrana zvláštních kategorií osobních údajů

 

  1. Osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory nebo náboženská či jiná přesvědčení, členství v odborových svazech nebo údaje týkající se zdravotního stavu a sexuálního života smějí být poskytovány pouze v případě, že mají obzvláštní důležitost pro účely této dohody.

 

  2. Strany, uznávajíce obzvláštní citlivost výše uvedených kategorií osobních údajů, přijmou náležitá ochranná opatření, a to zejména příslušná bezpečnostní opatření, aby chránily takové údaje.