Výnos

ministerstva vnitra

z 30. ledna 1849, č. 107 ř.z.,

o matrikách evangelických

 

...

3. Matriky křestní, oddací a úmrtní vedou duchovní evang. sborů vyznání evang. augsburského nebo evang. helvetského o funkcích jimi konaných právě tak, jako duchovní katoličtí a výtahy z nich s jich podpisem mají tutéž právoplatnost.

 

 

související předpisy:

ˇ      Výnos stát. min. z 23. ledna 1866, č. 15 ř.z.

ˇ      Výnos min. vnitra z 6. března 1878, č. 16466