částka 107 z roku 1954 Úředního listu
Sdělení ministerstva vnitra o zrušení evidence náboženského vyznání

zpet na puvodni stranku

částka 107 z roku 1954 Úředního listu

Sdělení ministerstva vnitra o zrušení evidence náboženského vyznání

Ministerstvo vnitra sděluje, že podle vládního usnesení ze dne 27. července 1954, o zrušení evidence náboženského vyznání, nebude již od občanů v žádném případě vyžadováno, aby činili vůči státním úřadům nebo podnikům sdělení o svém náboženském vyznání nebo o stavu bez vyzvání a aby vyplňovali rubriku o náboženském vyznání v úředních dokladech, formulářích a dotaznících. V nových formulářích nebude již tato rubrika zavděna.

U okresních národních výborů bude zrušena evidence náboženského vyznání (o stavu bez vyznání) občanů a bde upuštěno od vyřizování oznámení od občanů o změnách jejich náboženského vyznání.