Vyhláška č. 110/1930 Sb.
ministra školství a národní osvěty
o uznání československých unitářů za náboženskou společnost v zemi České a Moravskoslezské

zpet na puvodni stranku            110/1930 Sb. z. a n.
      Vyhláška ministra školství a národní osvěty
           ze dne 30. června 1930
  o uznání československých unitářů za náboženskou společnost
         v zemi České a Moravskoslezské

Schváleno (Vydáno): 30.06.1930 
Účinnost od: 11.08.1930
 Zrušeno: 01.11.1949 předpisem: 218/1949 Sb.    


Českoslovenští unitáři,  organisovaní  v  zemi  České a
Moravskoslezské  dosud jako  společnost Svobodného bratrství,
uznávají se ve smyslu § 2 zákona ze dne 20. května 1874, č. 68 ř.
z., a pro oblast platnosti tohoto zákona za náboženskou společnost
státem uznanou.

             Dr. Dérer v. r.