Zákon

ze dne 10. července 1868 č. 12 ř.z.,

o průkaznosti matrik narozených a oddaných

a úmrtních u israelitů.

 

§ 1

 

Matriky, které jsou vedeny israelity, k tomuto vedení vrchnostensky ustanovenými a zvlášť vzatými v přísahu, o narozeních, oddavkách, umrtích souvěrců jich v obvodu, jakož i matriční listy, které jsou vystaveny jako výtahy z těchto knih matrikáři, mají plnou platnost průkaznou jako veřejné listiny.

 

§ 2

 

Dosavadní nařízená kontrola, ověření a vidování israelitských matrik a výtahů z nich katolickým duchovním odpadají.

 

§ 3

 

Stávající zákony a nařízení o vedení matrik zůstávají v platnosti v ustanoveních změněných v § 1 a 2.

 

§ 4

 

Tento zákon vstoupí v platnost dnem vyhlášení.

 

§ 5

 

Provedením zákona tohoto se pověřují ministr kultu a vnitra, jakož i ostatní ministři, do jejich oboru působnosti použití těchto předpisů spadá.

 

 

 

§ 6

 

 

 

§ 7