Zákon č. 123/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 04.03.1992
Účinnost od: 01.10.1992
Zrušeno: 01.01.2000 Uveřejněno v č. 30/1992 Sbírky zákonů na straně 730

Zrušen pro ČR předpisem: 326/1999 Sb.


§ 18

Překážky vyhoštění

(1) Cizinec nemůže být vyhoštěn do státu, kde by byl ohrožen jeho život nebo svoboda z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení. To neplatí, jestliže cizinec ohrožuje bezpečnost státu nebo byl odsouzen za zvlášť závažný trestný čin5).

(2) Cizinec nemůže být vyhoštěn do státu, který žádá o jeho vydání pro trestný čin, za který zákon tohoto státu stanoví trest smrti.
------------------------------------------------------------------
5) § 41 odst. 2 trestního zákona.