Zákon č. 127/1981 Sb.
České národní rady
o vnitřním obchodě

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 17.12.1981
Účinnost od: 01.04.1982
Zrušeno: 01.01.1992

Uveřejněno v č. 34/1981 Sbírky zákonů na straně 712

Zrušen předpisem: 570/1991 Sb.

§ 55

Společná ustanovení

(1) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na

  • a) prodej léčiv nebo zdravotnických potřeb, pokud je provozován organizacemi nebo zařízeními jednotné zdravotnické soustavy,
  • b) prodej a rozšiřování periodického tisku, prodej poštovních a jiných cenin a prodej filatelistického zboží a reproduktorů rozhlasu po drátě, pokud jsou provozovány organizacemi nebo zařízeními spojů,
  • c) obchodní činnost organizací řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky,
  • d) prodej devocionálií nebo církevní literatury, pokud je provozován církví nebo náboženskou společností,
  • e) zahraničně hospodářskou činnost. 14)

(2) Rozsah a podmínky provozování obchodní činnosti v útvarech a zařízeních ozbrojených sil a ozbrojených sborů vzájemně dohodnou ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky.
------------------------------------------------------------------
14) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.