ZÁKON
č. 140/1961 Sb.
Trestní zákon

ustanovení tohoto paragrafu bylo zrušeno zákonem č. 159/1989 Sb. (viz rubrika právní předpisy)

zpet na puvodni stranku

Pozn: Trestné činy podle § 178 a podle § 101 trestního zákona jsou předmětem soudní rehabilitace
podle zákona č. 119/1990 Sb.


§ 101

Zneužívání náboženské funkce

Kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky zneužije své náboženské funkce v úmyslu nepříznivě ovlivňovat věci obecného zájmu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.


ZÁKON
č. 140/1961 Sb.
Trestní zákon

ustanovení § 178 bylo zrušeno zákonem č. 159/1989 Sb. (viz rubrika právní předpisy)

zpet na puvodni stranku

§ 178

Maření dozoru nad církvemi
a náboženskými společnostmi

Kdo v úmyslu mařit nebo ztěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností poruší ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

ZÁKON
č. 140/1961 Sb.
Trestní zákon

ustanovení tohoto paragrafu bylo zrušeno zákonem č. 159/1989 Sb.
(viz rubrika právní předpisy)

§ 211

Porušování zákona o právu
rodinném

Kdo při výkonu své duchovenské činnosti nebo podobné náboženské funkce poruší, byť i z nedbalosti, ustanovení zákona o právu rodinném, zejména tím, že vykoná náboženský sňatkový obřad s osobami, které spolu neuzavřely manželství, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.