Ústavní zákon č. 143/1968 Sb.
Národního shromáždění
o československé federaci

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 27.10.1968
Účinnost od: 01.01.1969
Zrušeno: 01.01.1993

Uveřejněno v č. 41/1968 Sbírky zákonů na straně 381

Zrušen pro ČR předpisem: 1/1993 Sb.

Čl.37

(1) Federální shromáždění má zákonodárnou pravomoc ve věcech základních práv a svobod v rozsahu stanoveném ústavními zákony a ve věcech svěřených do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v rozsahu stanoveném čl. 7 odst. 1, čl. 10 až 28a a čl. 36 odst. 3 tohoto ústavního zákona.

(3) Pokud to vyžaduje jednota právního řádu, uskutečňuje Federální shromáždění zákonnou úpravu ve věcech národnostních a etnických menšin, církví a náboženských společností, péče o zdraví občanů, veterinární a rostlinolékařské péče a soustavy základních a středních škol; výkon v těchto věcech patří v plném rozsahu orgánům republik.

(4) Federální shromáždění zákonem upravuje státní svátky a památné a významné dny České a Slovenské Federativní Republiky a stanoví dny pracovního klidu.